Hříšníci (část 4)


„Co se děje?“ zavolá hlas Jiminovy mámy z přízemí.
„Nic, Matko,“ odpovídá mě dobře známí hlas za mými zády. „Jen jsem ji trochu vyděsil.“
„Hm, vyřiďte to rychle. Už jsem jí říkala, že máš nějaké… úkoly,“ zavolá znovu. Tón jejího hlasu se změnil ve chvíli, kdy vyslovila slovo ‚úkoly‘. Jsem tak vyděšená, že tomu nedokážu věnovat dostatečnou pozornost.
Jimin vztekle zafuní. „Neměj strach,“ dodává rukou praští do dveří, aby se zavřely. Druhou rukou mě drží zezadu na krku. Když si uvědomím, že je to on, automaticky se k němu přitisknu. Moje srdce bije jako o závod. Třesu se a nedokážu ze sebe dostat rozumné slovo.
Jako obvykle taky mlčí. Jenom tam nehnutě stojí s rukou tlačící na můj krk.
Najednou si uvědomuji, co mě tak vyděsilo. Rychle pohlédnu na místo, kde stál člověk se zářícíma očima. „Tam!“
Když se tam podívám, nikdo tam není. Pomalu otočím svůj obličej zpátky k Jiminovi a uvědomuji si, že se ani nepodíval tím směrem, jako kdyby věděl, že tam nic neuvidí. V tu chvíli jsem se přistihla, že se ho skutečně začínám bát. Byla jsem vyděšená z toho jeho chladného pohledu. Najednou jeho ruka na mém krku silně stiskne a bolest prostoupí celé mé tělo.
„Co tady sakra děláš? Copak nechápeš, že tě už nikdy nechci vidět?!“
„Omlouvám se. Jen jsem chtěla nějaké vysvětlení,“ můj hlas se třese. Nikdy na mě nebyl tak tvrdý a nikdy se mnou nemluvil tak nepřátelským tónem.
„Vysvětlení? Fajn, tak já ti to vysvětlím,“ zavrčí jako vzteklý pes. Za krk mě táhne směrem k posteli a následně mě na ni odhodí jako věc.
Spadnu tváří do čerstvě povlečených peřin. Jsem vyděšená. Nemám sílu se na něj otočit, ale po chvíli odmítání to nakonec udělám. Stojí nade mnou jako socha bez jediného slova. Posadím se.
„Proč jsi ke mně takový?“
„Jaký? Násilný? Nepřátelský?“ zeptá se. „Na to je jednoduchá odpověď. Nezajímáš mě. Nechci se už nikdy víc bát. Chápeš to?“
Překvapeně zamrkám vlhkými řasami. „Bát čeho? Nechápu…“
„A nikdy nepochopíš,“ řekne chladně.
„Ale já chci! Nemůžu se tě zdát bez boje!“
„Říkáš to, jako by mezi námi někdy něco bylo… Nevím, co se odehrává v tvé hlavě, ale my jsme teď úplní cizinci. To není tak těžké pochopit, ne?“
„To kvůli tvé přítelkyni?“
„Jaké přítelkyni…?“
„Tvoje máma mi to řekla. Jestli je to kvůli tomu, tak se nemusíš ničeho bát. Nebudu stát mezi vámi. Chápu, že to už nikdy nebude jako dřív, ale to neznamená, že kvůli tomu musíme vzdát našeho přátelství.“
„Um,“ zavrčí znovu. Klekne si na své koleno, aby mohl hledět přímo do mého obličeje. „Jak pitomá vlastně jsi?“ Nakonec jen bezmocně vydechne. Sedne si na postel vedle mě. „Přestaň brečet.“
Utřu si tváře a nos. Jeho hlas zní klidně a vyrovnaně. To mě také uklidňuje.
„Pořád mi věříš…“
Kývnu, i když vím, že to nebyla otázka.
„Co mám udělat, abych to změnil?“
Překvapeně na něj pohlédnu. Jeho tvář je pořád tak chladná a jeho oči na mě zírají zvláštním pohledem.
„Mám někoho zabít?“
„O čem to mluvíš?“
„Ne, to by nic nezměnilo. Vlastně bych se docela divil, kdyby ano,“ řekne velmi tichým hlasem jakoby sám pro sebe. „Pořád ho miluješ tolik, že bys mu odpustila i vraždu? Musela se stát velká chyba… Zajímavé.“
Zírám do jeho prázdné tváře. Vypadá to, jako by nemluvil o vraždě, ale o něčem úplně normálním. V tu chvíli si uvědomuji, že o sobě mluví ve třetí osobě.
„Ho?“
Ta nepříjemná myšlenka, na kterou jsem myslela již dřív, si znovu prokousává cestu do mé mysli. Hledím do těch očí a uvědomuji si, že to není Jimin, kdo na mě právě hledí, ale pouze někdo, kdo vypadá jako on.
„Kdo jsi?“ zatřese se mi hlas.
„Jsem hříšník…“ odpoví zvláštním tónem, jako by tahle věta měla mít hlubší význam.
„Kde je Jimin?“
S mými slovy se na jeho tváři objeví úšklebek. „Tady.“
Přemýšlím nad významem jeho slov ve spojení s jeho výrazem. Úšklebek mizí, ale jeho oči se stále smějí. Najednou tuhnu. Pohlédnu směrem k batohu na židli. Sleduji kapky nějaké tekutiny odkapávající na podlahu. Ve tmě nedokážu rozlišit barvy, ale dobře si pamatuji ten strašný zápach linoucí se z toho batohu.
Jimine, jsi opravdu mrtvý?

(pokračování příště)

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top