Zlomená srdce - Erby

Po dovolené jsem dost odpočatá, a tak mě v noci chytla zase taková ta tvořivá chvilka. Oprášila jsem Inkscape a své vektorové "schopnosti" a rozhodla jsem se vytvořit pár obalů pro své příběhy/knihy a nakonec jsem se do toho tak zapálila, že jsem vytvořila čtyři erby hlavních měst ve 'Zlomených srdcích'.

V tomto článku uvidíte nejenom moje grafické "schopnosti", ale zároveň jsem se rozhodla, že vysvětlím i význam toho, co je na erbech vyobrazeno, takže se dozvíte i nějaké zajímavosti ke čtyřem hlavním provinciím, které nás provázeli celou knížkou. (Malý spoiler: Budou nás provázet i novou knížkou "Oko do budoucnosti", která už má úspěšně dopsané dvě kapitoly.)

Arcadia

Arcadia je hlavním přímořským městem jižního kontinentu. Kvůli finanční krizi je hodně zdevastovaná a z velké části vybydlená. Kromě něj se zde nalézá například vesnice Austen, Tsubata nebo i stejnojmenná pevnost. Kontinent je hodně kopcovitý, ale kromě hory Austen zde neleží téměř žádná pohoří. Co se lesů týče, tak se zde nachází jen malé ostrůvky listnatých a jehličnatých lesíků. Jinak je zde dost plání, luk a polí. Kromě toho samozřejmě i chrám, ve kterém spí Isabel.
Kolem erbu jsou znázorněni dva Neliové. Jsou to zvířata vypadající jako lev, ale jejich srst je černá a jsou tak dvakrát větší než průměrný dospělý samec lva. Lisí se také tím, že hřívu mají jak samci, tak i samice. Neliové žijí v horách, kde stojí hora Austen, tedy na přechodníku z Austenu do Arcadie. Stali se hlavním znakem Arcadie a jižního kontinentu obecně, protože nikde jinde na planetě není místo, kde by žili. Je to ohrožený druh, takže je malá pravděpodobnost, že na ně v horách narazíte. Dalším znakem je břečťan, který skutečně roste úplně všude. Obrůstá domy i ploty a tvoří tak krásnou mozaiku. Na vrchu je vztyčená koruna, která je hlavním znakem každého erbu. Znázorňuje panovníka, který na daném kontinentu panuje. Znak koruny se objevuje pouze u hlavních měst popřípadě u měst, kde panovník žije. Malé vesnice jako například Austen ve znaku korunu nemají, i když samozřejmě patří pod vládu daného panovníka. Tvar koruny odpovídá tomu, který na své hlavě nosí klál Midou. Konečně se dostáváme do středu erbu. Jeho barva odpovídá státní barvě jižní provincie. Konkrétně Arcadia jich má hned několik - žlutou a červenou. V těchto barvách je i stylizovaný celý vzhled města. Většina domů má červené střechy a žluté nebo světle oranžové zdi. Právě díky těmto barvám se Arcadii jinak říkalo Zlaté město i navzdory finanční krizi. Zlato sice chybělo ve státní pokladnici, ale rozhodně se jeho odstíny nešetřilo na výzdobě města. Uvnitř je vyobrazená silueta hlavní vojenské citadely a panovnického sídla, ve kterých sídlí vyšší důstojníci a císař. Na obleze letí vlaštovka, která symbolem štěstí.

Fabulex

Fabulex je hlavním městem východního kontinentu. Stojí také města jako je Marvecie, Solin a další a na rozdíl od většiny ostatních kontinentů se na východě nalézá nejvíce neutrálních měst a vesnic. Východní impérium je přesným opakem toho jižního. Může se pyšnit titulem jedné z nejbohatších zemí, takže vše tu pod vládou krále jen vzkvétá. Kontinent je spíše plochý a nachází se zde bujná vegetace, hodně lesů a jezer. Kromě toho se i tady nachází chrám, ve kterém spal Tear.
Z každé strany erbu je okrasná květina. Krajina kolem měst a vesnic přímo bují životem a je zde i spousta krásných květin a stromů. Jsou zde znázorněny i dvě hlavy. Jedna je lví a druhá vlčí. V tomto případě se skutečně jedná o tato zvířata. Obě tyto zvířata na kontinentu žijí, ale nemají žádný hlubší význam. Mají symbolizovat Sapphirehall (vlk) a Arcadii (lev), kteří jsou neustálými rivaly už od nepaměti, proto jsou hlavy otočeny zády a mají vzteklé výrazy. Mezi nimi je koruna Fabulexu. Snaží se tak vyzdvihnout svou neutralitu vůči oběma zemím a jejich neshodám. (Dalším neoficiálním vysvětlením symboliky vlka a lva je, že mají znázorňovat Joela Crawforda, jehož oči nesly barvu těchto zvířat. Král si ho velmi vážil díky mnoha jeho skutkům, a tak na jeho počest nechal symbol vkreslit do erbu.) Opět se zde objevuje koruna. Tuto na své hlavě nosí král Kai. Národní barvou je zelená, která nejlépe vystihuje vegetaci a přírodu. Uvnitř erbu se nalézá silueta hlavního sídla, ve kterém král přebývá se svojí rodinou. V popředí se nalézají rozkvetlé bílé květy, které mají kromě vystihnutí okolní krajiny znázornit očistu města od moru, který vzešel ze zkažené vody. Bílé květy znázorňují čistotu.

Mel-Abah

Mel-Abah bylo hlavním městem na západním kontinentu, než bylo město i s palácem vypáleno a nadobro ta zmizelo ze všech map. Lidé, kteří katastrofu přežili se odstěhovali na sever do Faitvalley. Jako jeden z posledních kontinentů je skoro neprobádaný nebo se o tom alespoň nikde nepíše. Je zde prý mnoho různých ras a kmenů lidí, kteří kromě hlavního ostrova obývají i mnoho okolních ostrůvků. Nalézá se zde třeba ostrov Futurebay a mnoho dalších. Západ je velmi teplé a suché místo. Většinu krajiny zde pokrývají písky nebo drobné kamení. Je tu proto málo vegetace. I zde se nachází chrám, ve kterém spala služebnice jménem Velafora.
Kolem erbu jsou znázorněny plameny, které vystihují horké počasí, které tady vládlo většinu času. Sekery jsou symbolem bojovného národa. Dávali jim přednost před meči. Korunu na hlavě nosil i poslední žijící král na západě jménem Nastra. Rudá barva je opět zvýraznění ohně a bojového ducha. Ve středu erbu je ohnivý fénix, kterých na západě žije spoustu, a jsou takoví Neliové západu, protože nikde jinde na planetě nežijí. Symbol dvou růží má význam přátelství mezi národy. Na západě to nebylo nic zvláštního. Jak je již zmíněno výše, žilo tu mnoho různých kultur, takže bylo třeba držet si mezi sebou dobré vztahy, i když se jednalo zejména o neutrální provincie. Helma opět odkazuje k národní bojovnosti.

Sapphirehall

Sapphirehall je hlavním městem severního kontinentu, kde leží i vypálená městečka Faithvalley a Niflheim, neutrální Korin a další. Je to kontinent obehnaný horami. Jednou z nejznámějších je hora Faith. Celé území je zarostlé lesy. Krajina je tu hodně divoká. Na rozdíl od jiných kontinentů tu bývají dlouhé a studené zimy.
Kolem erbu je několik místních rostlin. Zkřížené meče znázorňují bojovnost národa a zároveň i jeho vznešenost. Mnoho slavných rytířů pocházelo právě ze Sapphirehallu. Všude po světě byla severní armáda vyhlášena jako jedna s nejlepším výcvikem, a proto byla také jedna z nejobávanějších. Korunu na své hlavě naposledy nesl panovník jménem Elric a po něm jeho manželka Scarlet. Sapphirehall je ve světě známý taky pod názvem Safírové město, díky modrým střechám. Modrá barva těchto kamenů se stala symbolem města. Vlk pod hradbami znázorňuje nejběžnější zvíře, které obývá celý kontinent. Stal se tak symbolem města i země. Obrys hlavní citadely a sídla krále se nachází v pozadí. Na hlavní věži je symbol hvězdy, která svými cípy ukazuje na všechny světové strany. Je symbolem toho, že všechny cesty vedou na sever, kde čeká naděje.

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top