Otázky a odpovědi 'Zlomená srdce' část 1


Ahoj,

tak se tu hlásím se slibovaným článkem. Vybrala jsem pár dotazů, které odpovím. Nakonec jich přišlo opravdu hodně, takže budu vydávat další články, kde budou další odpovědi, a tak dále, dokud bude na co odpovídat. :D V dnešních deseti otázkách se zaměřím zejména na otázky týkající se služebníků.
V.

1. Jaký byl původní konec knihy?
Je tu pár lidí, kteří vědí, že moje kniha měla původně úplně jiný konec. (Dokonce přemýšlím o tom, že bych ho znovu přepsala do původní podoby.) Jak jsem se kdysi svěřila, tak já si na nějaké milostné pletky ve svých povídkách nepotrpím. Takže ani tento příběh neměl žádný milostný happyend.
Na původním konci se Nala po dobití citadely rozhodla zatajit svůj původ a po zmizení Amona nakonec utekla ze Sapphirehallu i se svým (ještě nepočatým) dítětem. Rozhodla se, že bude žít někde v míru. Všichni žoldáci, kteří jí pomáhali, se nakonec zase rozutekli po širém světě včetně Gilberta a Arietty. V bitvě u Arcadie zemřela Crysta a naopak Klei to přežil. Amonovi se podařilo dostat se zpátky do světa lidí i se svojí služebnicí, která nakonec zůstala po jeho boku. On sám se rozhodl také nechat Sapphirehall svému osudu. Kvůli působení Avalonu na jeho mysl na hodně věcí zapomněl. Po celé zemi se svrhla občanská válka, která začala Tsubatou, když si Arcadia dobývala zpět. Následoval Laager a tak dále. Na trůn v Sapphirehallu nakonec nastoupil intrikami prolezlý Klei, protože jakožto brigádní generál měl nejvyšší hodnost. Příběh končí otevřeně, kdy Amon i Nala - oba na opačných koncích světa - na sebe vzájemně vzpomínají.

2. Jak to bylo se Scarlet a Abernantem?
Hodně lidí mi posílalo dotazy o tomto páru. Každý se ptal na různé věci, takže na všechny zkusím odpovědět tady.
Jak bylo v knize řečeno, tak Scarlet a Abernant to spolu táhli už od samotného začátku, co se Scarlet přivdala do paláce. Bylo to tak, že Abernant mladou dívku dostal na svůj šarm. Ve skutečnosti ji nikdy nemiloval, ale Scarlet se do něj skutečně zamilovala. Abernant nikdy neměl manželku ani děti. Scarlet pro něj byla rozptýlením. Neměl Elricka a jeho vládu rád od samotného začátku. Ve své hlavě byl stále věrný šílenému králi - Elrickově otci - pro kterého pracoval před ním. Následně se dozvěděl o tajných spisech, které měli být ukryty v archívu, ke kterým se dalo dostat pouze s pečetí. Když se Abernant dozvěděl o císařových plánech pustit Laager, byla to poslední kapka. Rozhodl se císaře pomocí Scarlet zneškodnit. To se mu podařilo, protože Scarlet ho nakonec skutečně sama zabila. Udělala všechno proto, aby se zavděčila svému milenci. Jo, láska je někdy slepá. Nakonec se Abernant rozhodl v tom pokračovat, dokud nezískal služebnici a už se nemusel ničeho bát. Tehdy ji zavraždil a na povrch vyšlo, že ji pouze celou dobu využíval.

3. Byl Berion služebník?
Jak se to vezme. Pokud budeme služebníky brát jako bývalé anděly, tak ve své době, kdy ještě obývali nebesa, byli více méně na stejné úrovni. Myslím to tak, že oni i Berion byli anděly. Berion ovšem nebyl služebníkem jako takovým, protože žil stále v nebi po boku svého pána a nikdy nesloužil lidem. 'Být služebníkem' byl vlastně trest pro anděly, kteří se nějak prohřešili proti Lordovi a on je proto vyhnal z nebes na zem a uvalil na ně kletbu věčného spánku a zapomnění. Na druhou stranu jeho pomáhání Lordovi by se také dalo nazvat 'službou' a mohli by jsme ho dokonce nazvat i 'služebníkem', ale nemělo to nic společného se čtyřmi padlými anděly.

4. Jaký byl vztah mezi Yukiyou a Isabel?
Tuto otázku jsem v příběhu nezodpověděla, protože jsem asi tak nějak doufala, že konec nechám otevřený a někdy se k tomu vrátím v dalším díle. To se ovšem nestane (zatím to skutečně neplánuji). Nicméně asi proto žádnou odpověď nemám. Můžu jen zopakovat to, co bylo v knize. Jak řekla Velafora na samém konci, Yukiya a Isabel se milovali, a proto byli Lordem vyhnáni z nebes. Pro anděly je nemyslitelné, aby chovali nějaké city k někomu jinému než k samotnému Lordovi. Jejich láska byla tak silná, že i přes kletbu zapomnění si Yukiya na Isabel vzpomněl. To možná bylo způsobeno i tím, že jeho od vyhnání ještě nikdo neprobudil. (Např. Velafora si matně pamatovala na vypálení Mel-Abahu, protože to byla poslední vzpomínka, kterou měla před tím, než zase usnula.) Takže pozadí za jejich příběhem vám zatím nemohu objasnit.

5. Jaký je příběh Velafory?
Důvod, proč byla Velafora vyhnána z nebes je neznámý. Stejně jako příběh Isabel a Yukiyi zůstával otevřen pro další pokračování. Jediné, co o ní víme, je zmíněno již v knize.

6. Ovládal Tear také nějaký živel?
Původně to bylo myšleno tak, že Tear bude ovládat živel vody, proto byl schopný vyléčit východní kontinent od nákazy vzešlé právě z vody a zároveň ji vyčistit, ale nakonec jsem to v knížce tak podrobně nepopisovala, protože to nemělo žádný hlubší význam. I když pár čtenářů si stěžovalo, že to narušuje vzorec - Velafora=oheň, Isabel=blesk, Yukiya=led.

7. Proč některé postavy mluvily nespisovně?
Tohle je taková veselá otázka. Nespisovně mluvili zejména dvě postavy a to byla Crysta a Gilbert. Bylo to tak proto, abych vystihla jejich původ. Oba dva pocházeli z chudých rodin z vesnice. V Austenu se nespisovně nemluvilo, protože to stále bylo místo na úrovni. Vojáci samozřejmě museli vystupovat se vší grácií, tak i Genji navzdory tomu, že jeho otec Wedge měl hrubší slovník, mluvil vždy slušně a spisovně.

8. Jaký byl Joelův původ? Jak to že uměl vidět budoucnost?
Joel pocházel ze západu. Je to jasné ve chvíli, kdy s Nalou hovoří v Marvecii a mluví o tom, že na západě jsou zvláštní lidé. Víc jsem jeho příběh nerozmýšlela. Jak ho Kai našel nebo kde přišel ke svému daru, nemělo být nikdy odhaleno. Byl prostě jen výjimečným člověkem s výjimečným vzhledem.
Nicméně jsem si jako spisovatelka postavu Joela oblíbila a vzhledem k tomu, že je většinou považován spíš za zápornou postavu, jsem se rozhodla, že bych mohla o něm napsat alespoň příběh, kde bych odhalila jeho minulost a původ.

9. Jak to, že Nala ani Kenta neodsuzovali Sapphirehall za to, že jeho vojáci zavraždili jejich rodinu a spálili jejich vesnici? Nechali se odvést jejich vojáky a v klidu žili v tom městě. Dokonce se tam nechali vychovávat a přidali se do armády jakoby nic. Jak je to možné?
Zkopírovala jsem celý tento dotaz, protože mi přijde velmi zajímavý a libí se mi poznatky, které si čtenář v příběhu našel. Jak je v příběhu známo, tak tehdejší císař, který zadal svým vojákům rozkaz o zničení Niflheimu, zemřel během jejich cesty do Sapphirehallu. Nala i Kenta byli vyděšení a nechtěli do města jít s vojáky, kteří zabili jejich rodinu a zničili vesnici, ale neměli moc na výběr. Tehdejší plukovník na ně byl velmi milý, takže to pro ně bylo o to jednodušší. Kromě toho Kentovi tehdy byly jen dva roky, takže si z toho stejně nic nepamatoval. Nala měla velké trauma, protože viděla všechno, co se její rodině stalo. Ve městě byli ovšem hned posláni za Elrickem, který k nim byl velmi vlídný a všechno jim vysvětlil. Potom si je přebral Abernant, který se o ně za pomoci chůvy staral. Snadno si získal důvěru těch dětí a po nějakém čase zlomil i Nalu. Nikde v Sapphirehallu už nebyli ti lidé, kteří jim ublížili a lidská schopnost zapomínat je všemocná.

10. Jak byla propojena rodina Darksových s rodinou Lavových?
Nejlépe to asi vystihne rodokmen, který jsem vytvořila. Je tam jasně vidět, že spojnicí mezi rodinami byla Kentova matka Isi Lav, která si vzala za muže Erena Darkse. Lalina byla tedy Kentova sestřenice z matčiny strany a Joshua zase bratranec. Lydia byla matkou Isi, tak tedy i babičkou Kenty, Laliny a Joshui.

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top