Česko-elfský slovník


Ahoj, tento článek slouží jako pomůcka k "Elementu života". Pomocí tohoto slovníku rozluštíte všechna elfská jména a fráze, které se v příběhu objevují. Přeji příjemnou zábavu u čtení.

Sorontur
Pán orlů (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Sailon
Moudrý (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Fánë osto
Bílé město

Ahantuon
Síla zlosti (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Henyar
Má paní

Vanesselyë silë calimavë.
Tvá krása jasně září.

Oi yétanyel nányë alassëa.
Kdykoliv tě zřím, jsem šťasten.

Lomë ná ringa.
Noc je chladná.

Ava carë! Sírë ná aina!
Nedělejte to! Řeka je posvátná!

Man o verya vahta aranítë essë?
Kdo se opovážil zneuctít královo jméno?

Ava maca te! So merenyes stama yána.
Nezabíjejte je! Nechtěl zneuctít svaté místo.

Ma car Quendë et Helyanta taurë hyapatnna Telpë ondo yo hostar yondo lókio?
Co dělá elf z Duhového hvozdu na pobřeží Stříbrných skal s partou podivínů?

Rauco.
Démon.

Ná sin atan yo raica anta.
Je to člověk s cizí tváří.

Ná tárë marta.
 Je tedy prokletý.

Fainutye elma. Orë nin carë alta tercámë.
Propusťte nás. Máme důležité poslaní.

Sin poltye quentë aran.
To můžete říct králi.

Ata quetta ar macan len.
Ještě slovo a zabiju tě.

Tira roepë.
Pozor schod.

Roepën ná nítë.
Schody jsou tu kluzké.

Lau. Lelyarë yo ménë ar sinë te alla.
Ne. Ona půjde s námi a ty dvě taky.

Nai quildë!
Buďte zticha!

Mantúlië marnyyanna. Ni ná Ahantuon Tungë, aran sinomë oronti.
Vítejte v mém domě. Já jsem Ahantuon Tungë, král těchto hor.

Tungë
Síla/pevnost (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Nályë vamina.
Jsi krásná.

Fárë!
Dost!

Sina vendë nucumna aran.
Tato dívka urazila krále.

Hlarnye ná sin nan mi símen sambë úva úquen palpat.
Slyšela jsem to, ale v těchto komnatách nebudeš nikoho bít.

Auta (sí).
Odejdi pryč (hned).

Anantan…
Ale…

Tye manda sintë te.
Vraťte ty dvě do žaláře.

Findesselya cala ve laurë.
Tvé vlasy září jako sníh.

Meldanya
Má drahá

Eamë
Učednice páně (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Lótë
Květina

Yanta
Talisman pro spojenectví (Myslí se tím něco, co pomáhá spolupráci čarodějky a její moci.)

Alcië Calwen
Paprsek světla (doslovný překlad, v textu je toto spojení myšleno jen jako jméno)

Calima
Září  (sl., pod. jm. záře - světlo)

Nildon
Přátelský (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Cánë.
Srdnatost.

Heri
Paní, lady

Morë mirë
Temný drahokam

Tári maquetrë ai nar nautat sin?
Královna se ptá, jestli jste se nerozmyslela?

Lau, sarnë ná símen yo nildanya.
Ne, mé místo je tady s mým přítelem.

Anna ho tári.
Dar od královny.

Hanta.
Děkuji.

Nén ná lauca.
Voda je teplá.

Sinë nén ná envinyatat.
Tyto vody jsou léčivé.

Sucnnan tári Eamë Tungë! Artarya! Failarya! Vanesseërya!
Připíjím na královnu Eamë Tungë. Na její vznešenost! Na její spravedlivost! Na její krásu.

Tancavë.
Samozřejmě/ano.

Mani ná sin?
Kdo je to?

Sin ná Angelia, istar.
To je Angelia, čarodějka.

Istar? Ná vamina.
Čarodějka? Je krásná.

Morco
Medvěd (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno)

Ni… maurë… ista… massë… ná… sambë.
Já… potřebovat… vědět… kde… je… pokoj.

Nin.
Pro mě.

Heri, mertye tucalmë minna tye sambë?
Slečno, chcete odvést do vašeho pokoje?

Mer… minna… mando… ten… inya… nildo.
Chci… do… vězení… za… můj… přítel.

Sina úyë mi tuolva. Tári sina avarë.
To nejde. Královna to zakázala.

Ma ná ta?
Co se tady děje?

Sina vendë mínarë minna mando.
Tato dívka chtěla vstoupit do věznice.

Autatye.
Odejděte

Alcarin
Slavný (doslovný překlad, v textu je toto myšleno jen jako jméno, nepřekládá se)

Milelyatye.
Dále.

Ná alatye?
Je Vám dobře?

Nai apa apsa?
Jste po jídle?

Aran ëuva pella lúmë mi yal oromardë. Estë tandë nai. Tula pella nin.
Král bude za hodinu všechny svolávat v hlavní síni. Ostatní tam již jsou. Pojďte za mnou.

Angulókë
Drak/dračice

Indolya ná ve ráva.
Tvé srdce je jak lví.

Ma martas, herunya? Hlarmmë rambë.
Stalo se něco, můj pane? Slyšeli jsme hluk.

Ettulmmë mallënna.
Vyrážíme na cestu.

Tucat símen vendë an estë.
Odveďte tu dívku k ostatním.

Tandë.
Tím směrem.

Nai mi sére?
Jste v pořádku?

Cilmelya!
Vyvolení!

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top