Kai

Kai

císař

Zařazení: postava "Zlomených srdcí" a "Očí budoucnosti"

Věk: 30 let (OB: 8 - 20 - 30)
Místo narození: Fabulex, východní kontinent
Výška: neznámá
Barva očí: modrá
Barva vlasů: blond
Rasa: běloch

Rodina:
Melania (manželka)
Kallen (dcera)
Aaron (syn)
Kiske (otec)
Darsh (bratr)
Roland (strýc)
Elrick (bratranec)


Vzhled
Má rovné blond vlasy a modré oči. Nosí na sobě fialový královský plášť. Jeho výraz je většinu času smutný.

Osobnost
Kai je věrný svému království, a dokud se ho okolní záležitosti nijak nedotýkají, nezapojuje se. Své muže by nikdy nehnal do války kvůli někomu jinému, pokud by i jeho země nebyla v ohrožení. Hledí si svého. Stará se o svou rodinu a svou zemi a ničem jiném mu nezáleží. Jako jeden z mála králů se nestal sobeckým, když získal téměř neomezenou moc jednoho ze čtyř služebníků.

Schopnosti
Je to dobrý král, pro kterého jsou zájmy jeho země a poddaných na prvním místě.

Minulost
Jediné, co o jeho minulosti víme je, že se narodil králi Kiskemu a po něm jako malý zdědil Teara, aby s ním po svém boku mohl vládnout.

Příběh
Kai se objevuje již v prologu, kde na útesech za svým městem promlouvá s Tearem o smrti svého bratra ve Faithvalley. Z celé události byl velmi smutný, ale pro zatím se rozhodl nic nedělat.
Po dlouhé se objevuje znovu, a to ve chvíli, kdy je vypálen Austen. Tear na jeho panství přenese Nalu a Amona, kteří jsou celou hrůznou situací vyvedení z míry. Kai jim vyjádří svou soustrast. Objasní jim, že Tear není člověk, a kým vlastně ve skutečnosti je. Obhájí svoje důvody, proč nikdy Arcadii nepomohl, a proč se drží dál od otevřené války. Představí sebe a řekne jim, že o nich ví vše, a to proto, že Ridley je jeho špeh. Ten tam nakonec přijde. Ten jim sdělí svou upřímnou soustrast, ale Nalu to vybudí k nepříčetnosti. V jejím útoku na mladého chlapce ji zastavuje až Amon. V tu chvíli se do konfliktu přidává Joel a svým hořkým hlasem Nale řekne, že viděl Vincentovu smrt. Na to je okamžitě vykázán Kaiem z místnosti. Omluví se za plukovníkovo chování a snaží se ho jistým způsobem obhájit. To, že Joel viděl do budoucnosti, byla pravda, ale nevěděl, kdy nebo za jakých okolností měl Vincent zemřít. Nabídne jim svůj palác jako útočiště, ale Nala odmítá a odchází. Kai požádá Amona, aby si ho ještě vyslechl. Kai počká, než se vypovídá Ridley a následně spustí. Amon králi stále nevěří. Ten se ovšem snaží hájit. Amon navrhuje, aby spolu táhli bok po boku proti Sapphirehallu, ale Kai odmítá. Kai mu řekne všechno o služebnících a chrámech, co se dočetl ve svitcích. Vyzve ho, aby on i Nala šli hledat zbylé dva služebníky. Když se Amon rozhodne ho poslechnout, Kai ho ujistí, že Ridley je stále na jejich straně a bude je podporovat. Ten nakonec odejde z místnosti s poslední omluvou na jazyku. Následně chce Amon vědět o té věštbě, ale Kai začne mluvit o Nale a její minulosti. Spolu s tím mu sdělí hrůznou minulost Sapphirehallu. Sdělí mu, že Nala je právoplatnou následnicí trůnu v Sapphirehallu. Jejich rozhovor přerušuje žena z králova vojska, která vběhne do místnosti s tím, že Nala zkolabovala ve městě. Král ihned vydá rozkaz, aby byla přenesena do sídla a ošetřena.
Znovu Nala Kaie navštíví hned, jak se Amon vydá na svou cestu. Kai ji velmi vřele přivítá. Jde ho požádat o pomoc. Požádá ho o loď, aby mohla s Marthem vyrazit na sever. Kai dá ihned rozkaz, aby byla loď připravena i s posádkou. Vyzývá Crawforda, aby je na jejich cestě následoval. Kai má trochu starosti o Nalino bezpečí. Chrám se nachází na území nepřítele.
Joel v chrámu zemřel, a tak ho Nala a Mart královi přivezli zpátky do Fabulexu. Kaie jeho smrt velmi zasáhla. Byl jeho pravou rukou už léta. Následně přijíždí do Fabulexu i Amon se svým služebníkem. Všichni se schází v hlavním sálu i s Tearem, Ridleym, Marthem, Nalou a jejím služebníkem. Kai ihned začne hovořit o nových informacích o pohybech sapphirehallských vojsk. Nala a Amon králi představí své dva nové služebníky, Velaforu a Yukiyu. Vychází na povrch, že Joel celou dobu o své smrti věděl, ale kvůli tomu, aby se budoucnost nezměnila, to nikomu neřekl a jel. Kai jim řekne svůj plán o tom, že on se svými vojáky a služebníkem vyrazí bránit Arcadii před sapphirehallskou flotilou a Nala s Amonem mezitím vyrazí do oslabeného Sapphirehallu se svými vojáky a služebníky. Kai jim nechá nejrychlejší koně ze stájí, aby se mohli rychle dopravit na své sídlo a zmobilizovat armádu.
S Kaiem se setkáváme již u Arcadie, když své vojsko žene na pomoc zdejšímu království. Kai má stále obavy o životy svých lidí, ale je si vědom toho, že je v otevřené válce a je tedy potřeba, aby ho někdo chránil. Tear svého krále ujistí, že je s ním a položí za něj i svůj život, pokud to bude třeba. Když sapphirehallská vojska dorazí do přístavu, vydávají se jim vstříc.
Vracíme se k němu po válce, když se nostalgicky dostáváme zpátky na útesy za městem Fabulex. Setkává se zde s Ridleym, který mu dává informace o proběhnutém boji v Sapphirehallu. Kai se cítí klidný, Zdá se, že jejich vztahy se Sapphirehallem budou konečně dobré, když se Nala ujmula vlády. Okamžitě nechá přistavit loď pro vězně, aby je mohl odvézt zpátky do Sapphirehallu, kam patří. Ještě se zeptá na Amona, ale o něm Ridley nemá žádné informace. Kai tedy Ridleyho pošle udělat svou práci a dál se rozhlíží po svém království ponořen do šťastných myšlenek.
Následně se z Nalina dopisu dozvídáme, že Kai nechal všechny sapphirehallské zajatce převést do Sapphirehallu a nechal Nalu rozhodnout o jejich osudu.
V epilogu se píše, že Kai se svou manželkou Melanií a jejich dětmi Aatonem a Kallen mají návštěvu v podobě manželského páru ze Sapphirehallu. Jejich dcera Kallen je zasnoubená s Naliným nejstarším synem Vincentem. Oba páry jak Melania a Kai tak Nala a Amon jsou velmi šťastné a smějí se při pohledu na své děti.

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top