Amon Flare

Amon Flare

major

Zařazení: hlavní postava "Zlomených srdcí" a "Očí budoucnosti"

Věk: 27 let (OB: 5 - 17 - 27)
Místo narození: Sapphirehall, severní kontinent
Výška: kolem 190 cm
Barva očí: černá
Barva vlasů: černá
Rasa: asiat

Skupina: Overkills

Rodina:
Riona Flare (matka)
vojín Flare (otec)

Nala Darks (manželka)
Vincent Lanelli-Flare (adoptovaný syn)
Riona Flare Jr. (dcera)
Lalina Flare (dcera)


Vzhled
Jako major Sapphirehallu většinou nosí klasickou uniformu, které nese černou barvu a k ní patří karmínový plášť. Do boje je doplní černým brněním se znakem svého města. Černá je jeho barvou v mnoha směrech. Jeho rovné havraní vlasy dosahují až k jeho ramenům. Když býval mladší nosil je o něco kratší. Má úzké černé oči. Jeho pleť je bledá. Je dost vysoký oproti ostatním vojákům a tím je také velmi výrazný. Jeho držení těla pevné a většinou kráčí rychlou vojenskou chůzí. V jeho tváři se neodráží žádný výraz, takže se dá jen těžko uhádnou, co zrovna cítí.

Osobnost
Jako malý býval Amon uplakánek. Nala ho častokrát škádlila do extrémů. V tom pokračovala i při jejich dospívání, ale Amon se vůči tomu dost obrnil a jistým způsobem uzavřel většinu pocitů uvnitř sebe.
Za doby služby v Sapphirehallu si udělal mezi vojáky dobrou pověst. Stal se váženým důstojníkem a muži ho respektovali. Bohužel byl příliš uzavřený do sebe, takže neměl žádné kamarády ani přítelkyni. Nejhorší vlastností na něm byla ta, že ani on sám si neuvědomoval, že jeho otupělost vůči okolnímu světu mu brání v rozhledu.
Stal se z něj muž bez výrazu. Nikdo nikdy nevěděl, co si myslí, nebo co cítí. Mluvil velmi pomalu a unaveně bez jediného náznaku nějaké emoce. Jeho oči byly dlouhou dobu prázdné. Nakonec ani on sám nevěděl, co cítí. Nebyl si jistý ani tím, jestli je schopný nějakých hezkých pocitů.
Jeho osobnost se zlomila ve chvíli kdy ztratil paměť. Na chvíli se tak dostal zpátky do minulosti k jeho přirozenosti. Začal se smát a vnímat svět v hřejivých barvách. Na chvíli byly ty temné pocity pryč a nahradilo je světlo. Konečně světu ukázal, že je to hodný a soucitný člověk se smyslem pro spravedlnost, kterému není lhostejný jiných lidí. Ukázal se jako muž se srdcem na správném místě. Nakonec se z něj stala milující osoba, která se nebála dát své city na jeho a plně si je uvědomovat.

Schopnosti
Amon je impozantní voják. Málokdo v armádě má jeho schopnosti. Jak jednou řekl Alucard, jeho bojové schopnosti jsou schopnosti démona. Nebylo to poprvé, co ho tak někdo nazval. Kromě toho na něj ani jedinkrát nepůsobila síla nějaké nadpřirozené bytosti (Jigrida, Berion). 

Minulost
Jednou z nejstarších vzpomínek, které se v příběhu objevují, je ta, ve které hovoří se svým otcem o smrti matky, která zemřela v nemocnici na vážnou nemoc. Amon byl většinu času u sousedky, co se o něj starala, když byl jeho otec ve službě. Je tam zmíněno, že to bylo naposledy, co otce viděl, protože následně zemřel na misi. Pravděpodobně kvůli žalu ze ztráty své ženy. Nerozešel se s ním v dobrém, a tak to Amona tížilo dlouhé roky.
Další vzpomínkou v pořadí je ta, kdy za ním přišel podplukovník Abernant, aby mu oznámil, že se ho teď ujímá armáda a on se o něj bude starat. Představuje mu Nalu, která malého chlapce mile přivítá. Amon se do ní okamžitě zamiloval.
Svoji lásku si poprvé vzájemně vyznali na útesech, když byli ještě odst malé děti. Na tuhle vzpomínku Amon zapomněl a vzpomněl si na ni až po dlouhých letech v Avalonu.
O dva roky později se vracíme do vzpomínky, kde Amon a Nala prozkoumávají doly. Amon si hodně stěžuje, ale stejně ji následuje. Nala mu načeš dává malý lesklý kamínek ve tvaru srdce, který o deset let později hodí do propasti v hoře Faith.
Když jim Abernant nechá ukovat meče na zakázku, Nala a Amon se baví o smyslu jejich rukojeti. Amon jí řekne, že ti dva hadi znamenají dobro a zlo, které je stále propojené. Později se díky Jigridě dozvídáme, že rudé oči obou hadů znamenají sílu, prudkost, syrovost, agresivitu; oheň a krev. 
Když začali dospívat, tak jednou z jejich společných misí byla ta v Laageru. Nala tehdy byla již majorkou a Amon poručíkem. Nala má na práci kapitána, nechává Amona venku, ale ten se nakonec dovnitř podívá oknem. Uvidí, jak ho tam mučí. Když Nala vyjde, Amon jí svěří své pochybnosti o jejích postupech. Nala ho ovšem odbíjí.
Další vzpomínka se odvrací od bojiště. Amon je spolu se svými přáteli - Kentou a Slainem - na plese. Moc se nebaví. Myslí stále na majorku. V tu chvíli si ho začne dvojice dobírat. Snaží se mu dohodit dívku ve zlatých šatech. Kenta do něj strčí, aby jí vyšel vstříc. Během své cesty se ovšem sráží s Nalou. Je uchvácen jejím vzhledem. Ta hledá Kentu, ale nemůže ho nikde najít. Když se oznámí hlavní tanec, požádá Amona, aby ji provázel. Ten to udělá.
Další misí bylo obléhání jednoho města na severu. Nala a Amon si střídají hlídku. Potom tam přibíhají Kenta a Slaine, kteří dvojicí oznámí, že se mají okamžitě vrátit do Sapphirehallu. Odvedou je k hořícímu nápisu.
Jako poručík Nale často pomáhal. Bylo tomu tak i v jedné bitvě proti vzpouře vesničanů.
V její nejtemnější éře ji také následoval. Když šla za jistou smrtí v Heimgrat, tak ji sledoval ze strachu o její osobu. Když si během souboje všimne toho, že je tam i Vincent, tak nechá, aby ji pomohl on. Po tom masakru se vrací zpátky do Sapphirehallu.
Nala a Amon měli další společnou misi. Tentokrát na doručení cenné zprávy. Během této doby je přepadnou lupiči. Amon při tom málem přijde o život, ale Nala je zastaví. V tu chvíli si začíná poručík všímat toho, že se majorka mění.
Amon se s Nalou sešel den před její smrtí. Dala mu hloupý úkol v lesích. Sama na něj pak čekala. Střetávají se tu, ale Amon se vůči ní chová jako chladný voják. Nala se mu snaží něco naznačit, ale jeho obrněné srdce to nepochopilo.
Následovala mise na potlačení odporu. Amon spolu s dalšími důstojníky je ve stanu a probírají strategii. Nala se k nim přidává z bojiště a je úplně zubožená. Klei nařídí, aby poručík s plukovníkem nalodili všechny vojáky, zatímco je Nala zdrží. Amon to jde vykonat, i když je nespokojený. Následně Nala před jeho očima zemřela na bojišti.
Když Amon po deseti letech jde konat misi do Faithvalley. Je to už zcela jiný člověk. Nemilosrdně zavraždí ženy i děti a nechá celé město spálit na popel.

Příběh
Amon se nám představuje v první kapitole. Setkáváme se s jeho temnými myšlenkami, které se prohání jeho hlavou po masakru ve Faithvalley. Poslal své muže napřed do Sapphirehallu, aby si sám urovnal myšlenky. Následně také vyráží směrem k městu. Cestou se ještě zastavuje na mostě, aby se naposled ohlédnul.
V Sapphirehallu si všímá prvního domu v řadě, který patřil jeho rodičům. Ve městě naráží na ženu s burgundskýma očima, která jeho život obrátí vzhůru nohama, i když je jejich setkání pouhým zlomkem sekundy. U brány potká plukovníka Lanelliho, který si ho trochu dobírá. Následně se vydává do citadely. Tady se setkává s Kazumou, a pak s Kleiem. Vchází do Abernantovi pracovny a podá hlášení. Jeho činy ho stále hodně tíží, takže v pokoji nad tím dost přemýšlí. Vyrušuje ho Crysta, kterou odbíjí stejně jako následně Slaineho.
Následuje mise v Laageru. Od té doby nepřemýšlí jen nad svými činy, ale i nad ztracenou kamarádkou. Abernant mu dalšího rána předá všechny informace. Major se nalodí a u  Laagerských břehů se vylodí. Jeho kroky ho vedou do Jigridina hvozdu, který je nehlídaný. Následně zjišťuje proč. Na konci lesa je démon jménem Jigrida. Je to krásná žena s hadím tělem. Amon ji bezcitně zabíjí a pokračuje ve své misi. Prohledá Laager a všechny tábory a vrací se za Crystou a Overkills. Předá informace a společně jsou zachránit dva uvězněné vojáky. Dobijí první tábor, kde ztratí jednoho z členů Overkills. Dalším už projdou bez problému a stejně tak i samotným městem. Amon jde pro rukojmí, ale nachází je již mrtvé. Opět je zcela zdrcený.
Ráno se major vrací do Sapphirehallu, aby podal hlášení a vyzvedl nový oddíl, který nahradí Overkills ve městě. Abernant je nespokojený se smrtí jeho lidí, ale nakonec to zcela pomíjí. Amon se vrací do Laageru. de vyslechnout majora. Ten mu nic neřekne a nakonec ho Amon musí zabít. V tu chvíli se úplně psychicky zhroutí a vybouchne. Jeho muži jsou věrní, a tak o tom nikomu nic neřeknou.
Dalšího rána se vydává s brigádním generálem Kleiem na misi do Triscallu. Mají za úkol ubytovat jednotku a použít Triscall jako předsunutou základnu. Klei zavraždí správce Triscallu. Amon se ovšem neodvažuje vznést nějaký protest, a tak jednotku na jeho rozkaz ubytuje. Po návratu do města se setkává s Crystou, která ho vyzývá k tomu, aby s ní zašel na panáka. Amon přijímá. Nakonec se jejich konverzace přes Crystyni narážky dostane až k Nale. Následně ho požádá, aby na ni večer počkal v citadele. Major to udělá. Crysta ho vezme na útesy. kde mu opět zcela upřímně vyzná své city. Amon je zmatený vším, co cítí, a tak Crystu lehce políbí, čímž v ní vzbudí naděje. On sám ovšem neví, jestli by byl schopný pokračovat.
Dalšího dne je rozhodnuto o invazi na jih. Amon se na chodbě setkává se Slainem, který mu sdělí svou nejistotu vůči celé válce, ke které se pomalu ale jistě chystá. Při jejich rozhovoru je načape Klei, který si neodpustí pár pichlavých připomínek. Amon spolu s ostatními důstojníky dorazí do hlavní haly, kde jim Abernant sdělí všechny informace. Společně s Kazumou se naloďují  na jednu z lodí. Počasí je ovšem velmi nepříznivé a jeden z blesků jejich loď potopí a s ní i celou posádku. Amona zcela pohltí temnota oceánu a on má pocit, že umírá.
Budí se až několik dní na to ve vesnici jménem Austen na jihu. Seznamuje se s roztomilou Lalinou a hned na to spatřuje Nalu. Během pádu z lodi se udeřil do hlavy, a tak zapomněl všechny vzpomínky a to i na ni. Žil ve vesnici jako jeden z nich s doufáním, že si časem na něco vzpomene. Přítomnost dívky se zlatými vlasy ho dělala šťastným. Nevěděl proč, ale byl si jistý tím, že by s ní chtěl trávit víc času. Později se ovšem rozhodl odejít. Sbalil si všechny věci a rozloučil se s vesničany. Nale se ovšem záměrně vyhnul. Při cestě z vesnice potkal dvanáctiletého Joshuu, který se na něj naštve a uteče do lesů. Amon za ním okamžitě vyráží, aby ho přivedl domů. Během té doby, kolem jeho hlavy proletí šíp. Amon spatřuje Nalu, která je velmi rozčílená. Všechno si vysvětlí a společně se vydávají do chrámu pro jejího bratrance. Prochází tajemnými uličkami chladného chrámu, který Nala zná až moc dobře, když naráží na démona. Podaří se jim ho porazit, ale když se Amon dovídá legendu o jeho původu, zhrozí. Zjišťuje, že za svůj život musel zabít velkou spoustu lidí. Když Joshuu nachází, vrátí se s ním do vesnice. Následně se Amon rozhoduje z vesnice odejít po boku Naly. Na jejich cestě se k nim přidává Lalina, která do města jde pro léky.
Staví se za Mel, která je jejich dlouholetá kamarádka a hned dalšího dne se dostávají k jejich cíli. Dorazí do Arcadie, kde projdou kolem stráží. Nala jde ke kováři a Lalina do lékárny, a tak Amom prochází město. Zde se setkává s Genjim, který hned pozná odkud vítr vane. Automaticky začne Amona vyslýchat. Vysvobozuje ho dvojice Nala a Lalina. Genji Amona ošálí s tím, že mu nabídne svou pomoc, ale jen co se k němu otočí zády, udeří ho do hlavy.
Amon se probouzí ve vězení. Zjišťuje, že je tam s ním i Nala a je z toho velmi překvapen, protože věděl, že je to Genjiho snoubenka. Nala mu vysvětlí, že ji podezírá z toho, že je výzvědnou agentkou ze severu. Jsou vězněni nějakou dobu, při které je Amon mučen Genjim. Nakonec se k nim dostane zpráva, že je generál nechá vyměnit za své zajatce v Tsubatě. Amon se také dozvídá, že Nalin původ je skutečně ze severu. Prozradí mu, kým je, a Amonovi se vrátí několik vzpomínek na minulost, ve kterých se objevovala právě ona.
Genji je nalodí na loď a odveze k břehům Tsubaty, kde již čeká Kenta, aby mohla proběhnout výměna. Amon si vzpomene i na něj, ale není si jistý tím, jaký vztah má s Nalou. Dostávají se do města a odtud do pevnosti. Následně pro ně Kenta vyjedná odvoz do Saphirehallu. Cestou staví v Asenu, kde mu Nala sdělí zase část své minulosti, o které nic nevěděl. Konečně se dostávají zpátky domů.
Amon se setkává s Crystou. Opět si vzpomene na část své minulosti. Už ví téměř všechno, ale cítí, že mu stále důležitý kus chybí. Vydává se proto za Abernantem, kterému řekne celou pravdu o ztrátě své paměti. Ten se rozhoduje vzít ho do Faithvalley. To ovšem na majora zapůsobí jinak, než by generál čekal. Spustí to v něm ty nejhorší emoce, pocit výčitek a krutou bolest. Zpátky do města se vrací jako úplně jiný člověk.
Setkává se s Vincentem, který se mu svěří s plánem na vlastizradu. Amon nejdřív odporuje, ale pak si vzpomene na všechno zlé, co se odehrálo ve Faithvalley, že k tomu nakonec svolí. Jeho postoj k Nale je ovšem nejprve chladný. Zdá se mu, že tahá za nitky a akorát každého využívá. Ovšem jeho city převládnou nad podezřením. Toho večera se staví za Crystou, aby se s ní rozloučil. Později na jeho dveře zaklepe Nala. NEchá ji přespat ve své pokoji, kdy se mu zdá sen, že on a Nala spolu mají milostný vztah. Ze snu ho budí její hlas. Amon ji následuje do plukovníkovy pracovny. Cestou potkává Slaineho, který si myslí, že se dali s Nalou dohromady a popřeje mu. Amon se vydává do kanceláře, kde už jsou všichni z jednotky Overkills, Vincent a Nala. Vyzývá své bývalé muže, aby je následovali. Podaří se mu je přesvědčit a vyráží do akce. Odrazí všechen odpor a dostávají se do korunovačního sálu, kde nachází mrtvého císaře. Vejde tam Scarlet a Abernant, a tak brzy pochopí, kdo v tom má prsty. Abernant vyvraždí celou jednotku až na Martha. Jemu, Nale, Amonovi a Vincentovi se daří uprchnout. Dostávají se na čluny, které měli již připravené. Připlouvají k východním ostrovům, kde přespí ve staré chatě.
Dalšího dne se vydávají za Talusem. Zjišťují, že zemřel a jeho sídlo osidluje jistý Sora. Rozhodují se najmout žoldáky, aby ho vyhnali. Jsou do Marvecie pro Gilberta a s jeho muži se jim daří sídlo získat pod svou správu. Proběhne ovšem incident mezi Vincentem a Marthem, kdy se voják vážně zraní.
Gilbert dostává své peníze a následně je najat jako ochrana pro vesnici i pevnost. Jako správce se Amon rozhodne vyhledat Ridleyho, aby získal více vojáků. Spolu s Nalou se mu to daří, ale jejich shledání nebylo úplně v tom nejlepším. Nicméně se mu podařilo získat Ridleyho na svou stranu. Vyslal ho nabrat nové vojáky. Mezitím se Amon dozví o tom, že Nala a Vincent chystají svatbu. Je uz toho šťastný, i když si už konečně uvědomuje, že je do Naly zamilovaný. Nicméně má rád i Vincenta jako svého přítele.
Když je výcvik v plném proudu, Ridley přichází s novými informace o invazi na Austen. Ihned se rozhodují mu jít na pomoc. Mobilizují kohorty u Austenu, kde se setkávají s Genjim a jeho vojáky z Arcadie. Když se vysvětlí, že jim přišli na pomoc, bojují bok po boku. Invaze se jim podaří odrazit. Amon zaslechne, že Abernant je ještě na pevnině a rozhoduje se ho jít hledat. Nala mu nabízí svou pomoc, a tak společně vyráží do chrámu. Najdou Abernanta a jeho vojáky. Těch se zbaví, ale Abernant není sám. Po jeho boku stojí éterická Isabel. Ta muší Nalu, aby Amona a ji udržela v chrámu, než Abernant uteče. Je to jeho služebnice. Po nějaké době mizí a Amon a Nala se vydají do Austenu. Náhle se Isabel objevuje nad vesnicí a zničí ji. Amon tomu nedokáže uvěřit. Společně s Nalou bloudí mezi vypálenými domy. Málem se zhroutí. Následně se tam objevuje Tear, který je oba přenese do Fabulexu.
Král jim sdělí svou upřímnou soustrast a vysvětlí jim situaci. Dozvídají se, že Ridley byl králův zvěd. Amon se od krále dozvídá všechno o Naline minulosti, spojitosti s Alucardem a odhalí mu další záhady jejího života. Následně do paláce vbíhá žena, která ohlásí, že Nala zkolabovala ve městě.
Amon si vyřizuje účty s Joelem. Věděl o Vincentově smrti a možná ublížil Nale. Následně ji jde navštívit do pokoje. Dohodnou se spolu, že Nala se bude léčit a až potom vyrazí pro jednoho ze služebníků. Vezme ji zpátky na panství a následně odjíždí na svou misi.
Na západním kontinentu vyhledá chrám a nalezne v něm spár služebnici Velaforu. Amon jí příliš nerozumí, ale ví, že ji potřebuje k poražení Abernanta. Když se vrací domů, zjistí, že Nala porušila slib a vydala se najít svého služebníka. Ridley ho odkáže na krále Fabulexu. Když tam Amon dorazí, Nala a Marth tam již jsou. Od krále se dozvídají, že je bude v boji podporovat u Arcadie.
Vyráží na svou nejdůležitější misi. Amon se se svými vojáky probojuje do citadely a nakonec až do trůnního sálu, kde je Abernant i se svou služebnicí. Rozhodnou se bojovat a nechat své služebnice bojovat za svými zády. Amonovi se daří Abernant zranit. Následně tam vběhne Nala s Eliasem a svým služebníkem. Zastavuje tak Amona v zabití Abernanta. Náhle se tam objevuje Berion, který vysloví sudbu, ve které do sedmi dní zničí celý svět a zmizí. Amon se rozhoduje ho zastavit. Loučí se s Nalou a mizí v mlze.
Probouzí se až v Avalonu. Velafora se ho snaží celou cestu podporovat, ale Amon ztrácí síly. Naráží na Beriona, který vyvolá strážce brány, Murdoka, aby je zastavil. Amon společně s Velaforou utečou. Jeho stav se ovšem horší. Tak ho služebnice v zámku přemluví, aby šel spát. Amon ztrácí svoje vzpomínky, ale Velafora se mu je stále snaží vracet. Nakonec Briona nalézají v místnosti nazvané Chrám mysli. Tady se strhne souboj, který nakonec zastaví Lordův hlas a Berion mizí. Amon ztrácí naději, protože se dovídá, že odtud není cesty zpět. Velafora si ovšem vzpomněla na jednu možnost, a tak položí svůj život, aby ho vrátila.
Amon se dostává zpátky do Saphirehallu, kde ho u citadely zastavují vojáci. Nala náhle vyběhne ven. Shledávají se ve vřelém objetí.
Kniha končí tím, že Amon a Nala jsou manželé a společně vládnou v Saphirehallu. Spolu vychovávají Vincentova syna a sami počali dvě dcery, Lalinu a Rionu.

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top