Isabel

Isabel

služebnice

Zařazení: postava "Zlomených srdcí"

Věk: neznámý
Místo narození: Avalon, v jiné dimenzi
Výška: kolem 170 cm
Barva očí: modrá
Barva vlasů: zlatá blond
Rasa: běloška

Přezdívky: Rytíř nebes

Vzhled
Isabel je éterická bytost. Proto i její vzhled je nadpozemský. Má dlouhé vlnité zlaté vlasy a nepřirozeně modré oči. Její tvář je velice krásná bez jediné chybičky. Ve vlasech má modrou čelenku. Na sobě nosí zářivě stříbrnou zbroj a pod ní modrou uniformu.

Osobnost
Je to bytost bez emocí. Podle toho se i chová a vyjadřuje. Její výraz ani tón hlasu nemá žádné citové zabarvení. Hlas má monotónní a pohled prázdný. Nezná nic jiného než věrnost tomu, kdo ji probudí z věčného spánku. V tu chvíli pociťuje něco jako osobní pouto s daným člověkem. Vyplňuje jeho rozkazy do posledního detailu a není nič před čím by se zastavila. Nerozlišuje dobro ani zlo a nezná slovo spravedlnost.
S příchodem Yukiyi se ovšem zdá, že v minulosti možná byla schopná lásky. To je ovšem jen dohad, protože ani jeden ze služebníků si po znovuupadnutí do spánku nepamatuje nic ze své minulosti.

Schopnosti
Isabel je něco jako božská bytost (pravděpodobně anděl). Dokáže levitovat několik centimetrů nad zemí. Většinou proto nikdy nestojí na svých chodidlech. Dokáže se vznést do výšky až několika metrů. Ovládá živel blesku. Její schránka nestárne. Je velmi silná a rychlá. Dokáže se teleportovat z místa na místo. Mezi její další schopnosti například patří způsobování bolesti pouhou myslí a na druhou stranu i síla léčit.

Minulost
Podle Beriona je Isabel (i ostatní tři služebníci) padlý anděl, kterého Bůh z nebe vyhnal, protože porušila nějaké pravidlo, o kterém se již nezmiňoval.
Při vzájemné konfrontaci s dalším služebníkem jménem Yukiya se ukáže, že se s velkou pravděpodobností znají z minulosti. Museli k sobě mít blízký vztah. Společně sdílí pouze jednu mlhavou vzpomínku, ve které je jakýsi slib, na který si už bohužel nepamatují.
Nala ve starých spisech nalezla informaci, že Isabel byla probuzena jedním z dávných králů Sapphirehallu, Theodorem Aerianem. Ten se do dívky zamiloval natolik, že se uzavřell zbytku světu. Nabídl ji svou lásku, ale žena bez citů mu ji nemohla opětovat. Jako svůj dík vložila svou krev do jeho pokrevní linie a tím jim dala nepopiratelné schopnosti. Král ovšem zešílel a nakonec zemřel. Isabel se tedy vrátila k věčnému spánku do jižního chrámu.

Příběh
Isabel se poprvé v příběhu objevuje po fingovaném útoku na Austen, když ji Abernant přichází probudit do jižního chrámu. Zaváže se mu a zaslíbí mu své služby. Tehdy do místnosti vtrhne jeden z Abernantových vojáků, aby oznámil příchod dvou zrádců - Naly a Amona. V tu chvíli ho Isabel zabije pouhým zvednutím prstu v domnění, že se jedná o Abernantova nepřítele. Ten je jejími schopnostmi naprosto unesen. Po té tam přijde i dvojice bývalých majorů. Oba překvapeně hledí na ženu vznášející se ve vzduchu. Abernant ji poručí, aby je zdržela než zmizí. Jsou spolu psychicky spojeni, takže Isabel přesně ví, kdy je její pán pryč z ostrovů. Isabel dvojici zdržuje tím, že Nalu mučí v bolestech, aby tam udržela i Amona. Oba tedy čekají, dokud éterická žena nezmizí, aby následovala svého nového pána. Tak se i po nějaké době stane. Je tedy jasné, že Abernant je už pryč. Isabel se teleportuje na jeho loď, kdy jí Abernant dá další úkol. Tím je vrátit se na ostrov a zničit Austen před očima dvou bývalých majorů. Když se tedy Amon a Nala již blíží k Austenu, Isabe se tam znovu objevuje se vzkazem od Abernanta. Vzlétne k obloze a sešle na vesnici mohutný blesk, kterým celou vesnici sežehne. Po té se vrací zpátky ke svému pánovi.
Když Abernant zavraždí Scarlet, na okamžik se objevuje v trůním sále a pohlédne na její mrtvolu. Zaráží jí lidské chování, ale její mysl není uzpůsobená tomu, aby soudila.
Při vtrhnutí Amonových žoldáků do citadely stojí po Abernantově boku. Ten ji odvolá, aby bojovala s Velaforou. Strhne se souboj plný světel, při kterém proti sobě stojí oheň a blesk. Když souboj Amona a Abernanta skončí, objeví se zde Nala a Yukiya. Ten si okamžitě Isabel všímá. Ta je poněkud překvapená tím, že ji Yukiya zná. Sama si na něj nemůže vzpomenout, ale něco cítí uvnitř sebe, když se dotkne jejích vlasů a řekne slova, která jí jsou povědomá. Jejich shledání ruší Berion, který začne ze služebníků vysávat všechnu energii. Když jí Abernant pověří tím, aby ho zabila, nemůže. Berion řekne, že všichni čtyři služebníci jsou andělé vyhnaní z nebes. Berion nakonec odchází a s ním i Amon. Nala se staví naproti Isabel a řekne jí, že ví o její minulosti. Připomene jí, že v její krvi koluje krev její a Theodora, jejího posledního pána. Stává se tak Isabelinou dědičkou. Ta se nemůže stavět proti poutu, které s ní má, a tak se rozhoduje uposlechnout její žádost a upadnout do spánku v chrámu. Nejdřív se jí ale zeptá na to, co cítí k Amonovi. Nakonec se loučí s Yukiyou s doufáním, že si jednou vzpomene na to, kým byli a co pro sebe znamenali. Nakonec nechává Abernanta na pospas osudu a odchází zpátky do chrámu.

CONVERSATION

0 comments:

Okomentovat

Back
to top